Vår Styrelse

Lena Posner-Körösi

Styrelseordförande

Medgrundare och delägare i Kommunicera

Medgrundare i Amanah

Lina Sjöquist

Styrelseledamot

Generalsekreterare Familjen Robert Weils stiftelse

Medgrundare i Amanah

Freddy Gellberg

Styrelseledamot

Konsult

Medgrundare i Amanah

Salahuddin Barakat

Styrelseledamot

Svensk imam och sunni-muslimsk teolog och rättslärd.

Medgrundare i Amanah

Moshe-David HaCohen

Styrelseledamot

Ortodoxt utbildad rabbin med särskilt intresse för judisk andlighet.

Medgrundare i Amanah

Omar Mustafa

Suppleant Med mandat för Ibn Rushd Studieförbund

Svensk politiker

Sara Glaser

Administrativ Koordinator

Statsvetare

Anderas Hasslert

Nätverksansvarig

Verksamhetsutvecklare vid Ibn Rushd Studieförbund