Vår Styrelse

Lena Posner-Körösi

Styrelseordförande

Medgrundare och delägare i Kommunicera - leg.psykolog

Under 16 år ordförande för Judiska Församlingen i Stockholm och Judiska Centralrådet

Ordförande och medgrundare av Paideia Judiska Folkhögskola

Medgrundare och ordförande av Amanah i Malmö (2017-)

Sedan 2018 av regeringen utnämnd som Demokratiambassadör i kommittén Demokrati 100.

Är sedan i år 2020 juryledamot för Raoul Wallenberg-priset.

Andreas Hasslert

Styrelseledamot

Creative developer på Ibn Rushd

Lina Sjöquist

Secretary General Robert Weil Family Foundation / Communication

Culture and Communication

Freddy Gellberg

Experienced Consultant with a demonstrated history of working in the marketing and advertising industry. Skilled in Business Planning, Sales, Market Research, Leadership, and Marketing. Strong consulting professional graduated from In Malmo.

Salahuddin Barakat

Svensk imam och sunni-muslimsk teolog och rättslärd. Salahuddin undervisar idag vid Islamakademin och är aktiv i en rad olika interreligiösa projekt. Salahuddin sitter i styrelsen för stiftelsen Open Skåne där han representerar Malmös Muslimska Nätverk och sitter i SMFRs (muslimska fredsrörelsens religiösa råd.)

Moshe-David HaCohen

Officiell rabbin för Malmös judiska församling