Hur vi arbetar

Personliga möten och lärande fungerar 

Amanahs prioriterade arbete är att genom personliga möten främja lärande genom samtal och diskussioner om identitet och de fördomar många möter i sin vardag. Många av dem Amanah träffar har själva erfarenhet av att både diskriminera och utsättas för diskriminering. Det är skolelever och unga vuxna runt om i Malmö, från många olika kulturer. Genom möten och att inte undvika de svåra frågorna, har såväl kunskapen som intresset för ”den andre” ökat, något som märkts genom de frågor som ställs och de diskussioner som förs såväl i skolornas klassrum som via digitala plattformar.

Beit Midrash/Madrassa – en pedagogisk metod för lärande

Amanah håller öppna sessioner med fokus på lärande genom att jämföra judiska och muslimska texter, dela med sig av och diskutera olika traditioner och kopplingar till nutida etiska frågeställningar. Metoden bygger på textstudier i smågrupper för att därefter samtala om ämnet ifråga. På så sätt synliggörs vad som särskiljer och vad som förenar de två traditionerna. Genom denna metodik bemöts de olika texterna och tolkningarna med respekt och visar också att det inte finns ”absoluta sanningar", något som oftast föder extremism.

Det unika med denna del av Amanahs arbete har uppmärksammats av Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR of OSCE) som en modellplattform och förebyggande metod i arbetet mot extremism. Amanah får ständigt inbjudningar att presentera modellen runt om i Europa.

Interreligiösa paneler och konferenser, samt festivaler

Amanah inbjuds regelbundet till olika interreligiösa grupper och konferenser för att presentera arbetet kring metodik och resultat. Inbjudare har varit Svenska Kyrkan, Malmö Universitet, Romska Kulturcentret i Malmö för att nämna några.

Syftet med inbjudningarna är oftast att beskriva Amanahs arbete och metoder, samt delta i olika samtal av interreligiös karaktär, om integration, modernitet och diskriminering.

Därutöver deltar Amanah vid olika festivaler i större kulturella och traditionella sammanhang.

En av pelarna är att möta elever och studenter för interaktiva samtal och hur en agerar när en hör rasistiska tillmälen.

Avslutande text