BORTOM POLITIK

Amanah är en organisation som arbetar för att öka kunskapen om hur man förebygger, motverkar och hanterar antisemitism och islamofobi. Respekt och kunskap lägger grunden för interaktiva samtal hos våra målgrupper.

VAD ÄR AMANAH?

Amanah är en organisation som arbetar för att motverka antisemitism och islamofobi. Många judiska och muslimska ungdomar lever begränsade liv på grund av rädsla för att utsättas för antisemitism och islamofobi. Ökad kunskap vet vi bidrar till ökad förståelse och därmed möjligheten att motverka fördomar och hat.

Var än Sverige befinner sig på den internationella skalan av antisemitism och islamofobi så ökar antisemitismen och islamofobin även i Sverige idag.

Under de senaste tre åren sedan Amanah bildades har detta arbete intensifierats.

Målet är att, med rötterna i judisk och islamsk identitet, motverka diskriminering och bygga tillit. Detta sker genom bland annat interaktiva möten och rådgivning som ger målgrupperna de verktyg de kan behöva för att påverka och förändra de fördomar som många möter i sin vardag. Men det är också en målsättning att motverka alla former av fördomar, extremism och radikalism.

Medlet är att engagera och uppmuntra diskussioner om tradition och kultur. Genom att lära om ’den andre’ ökar sannolikheten att rädsla och även hat minskar. Detta för att skapa ett mer öppet samhälle präglat av tillit, för att motverka hat och rädsla för den andre och det okända.

På hebreiska betyder ordet Amanah tro, stöd, bekräftande och visshet. På arabiska betyder Amanah uppfyllande och upprätthållande av tillit. Det är även besläktat med ordet “amen” som betyder att bekräfta och ’aman’, som betyder tillförlitlighet och trofasthet. Amanah är också starkt förknippat med förbund och överenskommelser.

Amanah är ett partnerskap baserat på en personlig relation och dialog mellan imam Salahuddin Barakat och rabbin Moshe-David HaCohen. De är båda representanter och bryggor för och mellan sina respektive församlingar och sammanhang i Malmö.

SALAHUDDIN BARAKAT

Salahuddin Barakat är svensk imam och sunni-muslimsk teolog och rättslärd. Salahuddin undervisar idag vid Islamakademin och är aktiv i en rad olika interreligiösa projekt.  Salahuddin sitter i styrelsen för stiftelsen Open Skåne där han representerar Malmös Muslimska Nätverk och sitter i SMFRs (muslimska fredsrörelsen) religiösa råd.

MOSHE-DAVID HACOHEN

Moshe-David HaCohen är den officiella rabbinen i Malmös judiska församling och är en ortodox utbildad rabbin med särskilt intresse för judisk andlighet. Moshe-David doktorerar i judisk historia och filosofi vid universitetet i Haifa och undervisar judisk teologi, kultur och tradition i Malmö och andra delar av Sverige samt är aktiv i det interreligiösa arbetet

Kalender

Kommande evenemang läggs ut på vår facebook sida och här pågår arbete.

Rabbin Moshe-David HaCohen och Salahuddin Barakat (Amanah), träffar er gärna.

Vi möter skolor och studenter hos respektive eller i anslutning till erat besök i Malmös Synagoga. Vi har samarbeten med organisationer och institutioner med offentliga evenemang och deltar i samtal och debatter.

Kontakta oss